Wij luisteren, wij creëren, wij bouwen

Onze markten

Agro

Lees meer over onze oogst- en pootmachines of leliebollen schubbenmachine

Energietransitie

Zonnestroom en batterijtechniek zetten wij in voor een een duurzame maatschappij/ wereld

Fotonica/Semiconductor

Hoe zetten wij onze precisie kennis en kunde in om uw proces te stroomlijnen

Onderwijs en Onderzoek

Meervoudige samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstellingen

Gepassioneerd – Toegewijd – Professioneel

Bereik uw doelen met onze expertises

Het creëren van maatschappelijke meerwaarde en voorsprong voor onze klant met behulp van technologie

Bollenpootmachine

Sorteert bollen op kwaliteit en plaatst deze razendsnel in potten

Agro

Bollenkistenmachine

Ontdek de dubbelfunctie voor het afstapelen, omstapelen en ontschuimen van bollenkisten

Agro

Leliebollen schubbenmachine

Leliebollen worden geautomatiseerd, snel en zonder schade ontdaan van hun schubben

Agro

Onkruidwiedmachine

Vervangt 4 arbeidskrachten en verwijderd onkruid op een milieuvriendelijke manier

Agro

Sample analyse system

Visvoerteller voor geautomatiseerd tel en voerproces

Agro

Deltarobot met direct drive

Voor een hogere nauwkeurigheid, hogere acceleratie en een langere uptime

Robottechnologie

Pick & place robot

Voor het snel en batchgewijs verpakken van een diversiteit aan producten

Robottechnologie

Onderwaterrobot

Sneller, efficiënter en hygiënische wijze voor het schoonmaken van drinkwaterbassins

Robottechnologie

Binpick robot

Robot voor het leren van besturingstechnieken aan studenten

Onderwijs en onderzoek

Stoomsterilisatie sensoren

Directe en betrouwbare metingen en analyses van fysische processen

Onderwijs en onderzoek

Semicon modules

Hoe zetten wij onze precisie kennis en kunde in om uw proces te stroomlijnen

Semicon / Fotonica

Precisie spindel

Uiterst nauwkeurige en handmatige
uitlijning

Precisietechnologie

Vacuum stage FEI

Research project voor elektronen microscoop

Precisietechnologie

Printhead alignment

 

Beprinten van zonnecellen

Precisietechnologie

Fast tool servo

Piezo aangedreven fast tool servo

Precisietechnologie

Alignment tool

Kalibratie voor laser leds en lenzen

Precisietechnologie

Gap measurement

Nauwkeurig meetsysteem voor in de voedingsindustrie

Precisietechnologie

Impact tester

Piezo stacks worden getest op kracht

Precisietechnologie

Subsidies en samenwerkingsverbanden

Smart Farming

Nieuwe technologieën zoals robots, drones, sensoren en AI zijn noodzakelijk om de stap te kunnen maken naar Smart Farming en foodprocessing. Door subsidie en samenwerking met Interreg brengen we landbouwers, technologie-ontwikkelaars en kennisinstellingen samen rond deze concrete vraagstukken. In enkele van onze innovatietrajecten ontwikkelen we zo nieuwe oplossingen en worden bestaande systemen aangepast en verbeterd.

Smart Farming and Food Processing

AgroBOTS

AgroBOTS is hèt knooppunt waar hightech bedrijven, toeleveranciers, boeren èn tuinders elkaar vinden om samen de voedselvoorziening van morgen mogelijk te maken en veilig te stellen.

Bezoek de agroBOTS Community website.

Luisteren, Creëren, bouwen

Hoe doen we het?

Nakomen van beloftes, verantwoordelijkheid pakken voor acties/beslissingen.

Het optimaal anticiperen op toekomstige behoeftes.

naar elkaar naar de omgeving naar de planeet.

actief streven naar technologische ontwikkelingen voor toekomstige groei met de focus op de behoefte van de klant.

Vertel ons over uw uitdaging en wij denken mee over dé oplossing

+31 (0) 40 71 14 019